Εγγραφές Α Γ/σίου για το σχ. έτος 2023-2024

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των νεοεισαχθέντων/εισών μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 να προσέλθουν στο σχολείο αποκλειστικά τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 και την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου και ώρες 09:00- 13.οο, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

Απαραίτητα έγγραφα:
α) ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο
β) ΑΔΤ του/της αιτούντος/ούσης γονέα ή κηδεμόνα
γ) συμπληρωμένη αίτηση μετεγγραφής (πατήστε εδώ),
δ)συμπληρωμένη δήλωση του Ν. 1566 (πατήστε εδώ).

Σημαντική Επισήμανση: Οι αιτήσεις και οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν και από τους δύο γονείς. Αν δεν μπορούν να έλθουν και οι δύο, θα πρέπει και η αίτηση και η δήλωση του απόντος γονέως να είναι επικυρωμένες ή από ΚΕΠ ή από δημόσια υπηρεσία ή από το gov.gr και να κατατεθούν από τον γονέα που θα προσέλθει.

Σημείωση: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του/της μαθητή/μαθήτριας στο σχολείο, απαιτείται η προσκόμιση του παρακάτω Ατομικού Δελτίου Υγείας (ΑΔΥΜ), συμπληρωμένου από Παιδίατρο ή Παθολόγο. Το συγκεκριμένο έγγραφο μπορεί να το προσκομίσει ο/η μαθητής/μαθήτρια με την έναρξη των μαθημάτων.
Αντίγραφο του συμπληρωμένου ΑΔΥΜ να φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.
Για το έγγραφο ΑΔΥΜ πατήστε εδώ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός, αλλά μπορείτε να κάνετε trackbacks και pingbacks.