Γ/σιο

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των νεοεισαχθέντων/εισών μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 να προσέλθουν στο σχολείο αποκλειστικά τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 και την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου και ώρες […]

Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στις 12 Δεκεμβρίου 2022, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου επισκέφθηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου αρχαιολόγοι του Μουσείου τούς παρουσίασαν τις Προϊστορικές Συλλογές και την […]

Οι γονείς-κηδεμόνες των εισακτέων της Α΄ Γυμνασίου καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των εγγραφών. Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των […]

Παρακαλώ όπως οι μαθητές της κατεύθυνσης Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών, ανοίξουν τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο, όπου περιέχει εργασία του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης. Θα διαβάσουν προσεκτικά το έγγραφο και […]

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375) Λαμβάνοντας υπόψη […]