Ιούλιος 2019

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων μαθητών να προσέλθουν στο σχολείο την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08:30, για να παραλάβουν τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής των μαθητών.