Μάιος 2020

Παρακαλούνται οι μαθητές της κατεύθυνσης χορού που παρακολουθούν το μάθημα του δυτικού κλασικού χορού (μπαλέτο), όπως προσέρχονται στο εξής εφοδιασμένοι με ένα στρώμα γυμναστικής ( γιόγκα ή παρεμφερή). Όσοι δεν […]

Διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο εξετάσεων επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου και τη χωροταξική κατανομή. Στη συνέχεια, συμπληρώστε ευκρινώς την αίτηση και τη δήλωση και να τις αποστείλετε μόνο ηλεκτρονικά […]