Αύγουστος 2021

Παρακαλούνται οι γονείς των εισακτέων μαθητών /-τριών της Α΄Γυμνασίου να προσέλθούν στο σχολείο (Δράκοντος 37, Αθήνα) για την εγγραφή των παιδιών τους την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με το […]