Λειτουργία

Όσοι μαθητές δε μετακινήθηκαν από την αρχή του έτους με τα λεωφορεία της Περιφέρειας δύνανται να λάβουν χιλιομετρική αποζημίωση. Τα έγγραφα που ακολουθούν πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο ηλεκτρονικά αρχικά […]

Εσωτερικός κανονισμός του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών για το σχολικό έτος 2022 – 2023. Πατήστε στον τίτλο του άρθρου και στη συνέχεια ανοίξετε ή ξεφυλλίστε το αρχείο pdf. Ανοίξτε το αρχείο […]

Το σχολείο μας έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένου λαδιού. Σε ειδικό κάδο συγκεντρώνουμε λάδι που έχει τηγανιστεί ή χρησιμοποιηθεί. Κάθε φορά που γεμίζουμε τον κάδο, η εταιρεία προσφέρει στο σχολείο […]

Χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ)  του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.) για την ελεύθερη μετακίνηση μαθητών/μαθητριών δημόσιων σχολείων της Αττικής, για το σχολικό έτος 2022-2023».

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 08:15-09:00 09:00-09:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 09:45-09:55 09:55-10:40 10:40-11:25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 11:25-11:45 11:45-12:30 12:30-13:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 13:10-13:20 13:20-14:00 14:00-14:40

Δρομολόγια λεωφορείων για την μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας. Σημείωση: οι ώρες είναι ενδεικτικές και θα είναι χρήσιμο οι μεταφερόμενοι μαθητές, να βρίσκονται στο σημείο επιβίβασης 5 λεπτά νωρίτερα. […]

Επειδή προς το παρόν δεν υπάρχει σίτιση, οι γονείς να μεριμνήσουν για το δεκατιανό και το νερό των παιδιών τους.

Αγαπητά παιδιά και Φίλοι Γονείς, Ο Αγιασμός και η διανομή των βιβλίων θα γίνει τη Δευτέρα 12/9/2022 από τις 08:15 έως τις 11:30. Όλοι οι μαθητές/τριες θα έλθουν με ίδια […]