Επικοινωνία

Διεύθυνση : Π. Κυριακού 12, 11521 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 6453736
e-mail : gymkall@sch.gr