Πρόγραμμα – Ώρες επικοινωνίας

Πρόγραμμα μαθημάτων – Ώρες επικοινωνίας με γονείς/κηδεμόνες

Πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 18/12/2023. Πατήστε στον τίτλο του άρθρου και ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα. Πρόγραμμα ανά τμήμα. Ανοίξτε το αρχείο με το πρόγραμμα ανά τμήμα πατώντας εδώ ή ξεφυλλίστε το παρακάτω […]

Πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 11/12/2023. Πατήστε στον τίτλο του άρθρου και ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα. Πρόγραμμα ανά τμήμα. Ανοίξτε το αρχείο με το πρόγραμμα ανά τμήμα πατώντας εδώ ή ξεφυλλίστε […]

Πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 04/12/2023. Πατήστε στον τίτλο του άρθρου και ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα. Πρόγραμμα ανά τμήμα. Ανοίξτε το αρχείο με το πρόγραμμα ανά τμήμα πατώντας εδώ ή ξεφυλλίστε […]