Κατατακτήριες εξετάσεις 2023-2024: Αιτήσεις, Πρόγραμμα, Οδηγίες (ενημέρωση 18/09/23)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-2024

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τετάρτη 13/09/2023  έως και Τρίτη 19/09/2023, ώρα 11:59 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται την Πέμπτη, 21/09/23  ώρα 8:30 π.μ. και αφορούν στις παρακάτω κενές θέσεις:
Β΄ Γυμνασίου: 
– μία (1) θέση για την κατεύθυνση Χορού

Α΄ Λυκείου: 
– μία (1) θέση για την κατεύθυνση Εικαστικών
– τέσσερις (4) θέσεις για την κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
– δύο (2) θέσεις για την κατεύθυνση Χορού

Β΄ Λυκείου: 
– μία (1) θέση για την κατεύθυνση Εικαστικών
– πέντε (5) θέσεις για την κατεύθυνση Χορού

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δεκτές έως Τρίτη 19/09/2023, ώρα 11:59 π.μ., και κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διά ζώσης στη Δ/νση του σχολείου.

Ακολουθούν αναλυτικότερες οδηγίες.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο ΛΤ Αθηνών δέχεται μαθητές σχολείων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, εκτός από το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν.
Χαλκηδόνας, δηλαδή από τους Δήμους: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής.

Για τη συμπλήρωση και κατάθεση των αιτήσεων-δηλώσεων πρέπει:

1. Οι γονείς να έχουν διαβάσει προσεκτικά την προκήρυξη και το ΦΕΚ λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολείων, τα οποία αναρτώνται στο τέλος αυτής της ιστοσελίδας.

2. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα έως δύο κατευθύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κατατεθούν διαφορετικές αιτήσεις-δηλώσεις.

3. Να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση, η οποία αναρτάται στο τέλος αυτής της ιστοσελίδα, με ευκρίνεια (είτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία που ζητούνται είτε χειρόγραφα).

4. Να υπογραφούν και από τους δύο γονείς (εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα ή προσωρινή ή οριστική απόφαση, όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο).

5.  Να επιβεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της δήλωσης και των δύο γονέων από ΚΕΠ ή από δημόσιο φορέα ή μέσω του gov.gr.

6. Να υποβάλουν, συνημμένα με την αίτηση, φωτοαντίγραφο ταυτότητας και των δύο γονέων, καθώς και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (απόδειξη λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφώνου ή νερού ή αποδεικτικό εφορίας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνομα στο αποδεικτικό πρέπει να συμφωνεί με το όνομα ενός εκ των δύο αιτούντων γονέων.

7. Για τους υποψηφίους της κατεύθυνσης Χορού, οι γονείς πρέπει να υποβάλουν δύο ιατρικές βεβαιώσεις, παθολόγου ή παιδιάτρου και ορθοπεδικού, οι οποίες θα αναφέρουν ότι ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και μπορεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό
Σχολείο.

8. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α εντάσσεται στις περιπτώσεις που μπορεί να εξεταστεί προφορικά (ν. 4823/2021, άρθρα 53 και 54), πρέπει οι γονείς να υποβάλουν την ανάλογη βεβαίωση και να δηλώσουν στην αίτηση ότι επιθυμούν να εξεταστεί ο/η υποψήφιος/α προφορικά (υπάρχει πρόβλεψη επιλογής στην αίτηση).

9. Να σαρώσουν την αίτηση-δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτή σε μορφή pdf, στην περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10. Να καταθέσουν διά ζώσης όλα τα παραπάνω έγγραφα ή να αποστείλουν τα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@gym-kall-athin.att.sch.gr από την Τετάρτη 13/09/2023  έως και την Τρίτη 19/09/2023 και ώρα 11:59 π.μ.. Μετά την παρέλευση του
συγκεκριμένου ορίου καμία αίτηση-δήλωση δε θα γίνεται δεκτή. Επίσης, καμία αίτηση-δήλωση δε θα γίνεται δεκτή, εάν δεν είναι ορθή και πλήρης. Μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και μόνο εάν είναι ορθές και πλήρεις, θα λάβετε τον αριθμό
πρωτοκόλλου, είτε από τη Δ/νση του σχολείου είτε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία αποστείλατε τα αρχεία. Τον αριθμός πρωτοκόλλου είναι απαραίτητο να τον τυπώσετε και να τον φέρετε στις εξετάσεις, για να μπορεί να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ για τις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση των υποψηφίων στο σχολείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα και την πιστή τήρηση των οδηγιών.

2. Οι μαθητές πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες τους.

3. Οι γονείς πρέπει να εκτυπώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους έχει σταλεί, ώστε να γίνει αντιπαραβολή και επιβεβαίωση για την αποφυγή πιθανού λάθους.

4. Δεν επιτρέπεται η κίνηση των γονέων στους χώρους που διενεργούνται εξετάσεις, καθώς και των μαθητών που έχουν τελειώσει την εξέταση.

5. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των παιδιών τους μετά την εξέταση από την πύλη του σχολείου.

6. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των αντικειμένων των παιδιών τους.

7. Οι γονείς και οι μαθητές προσέρχονται στο χώρο του σχολείου τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο θα είναι σε ισχύ κατά την ημέρα των εξετάσεων.

8. Το σχολείο δε διαθέτει κυλικείο, οπότε είναι καλό τα παιδιά να έχουν εφοδιαστεί με νερό.

9. Απαγορεύεται η είσοδος των μαθητών στο σχολείο με κινητά τηλέφωνα ή με μηχανές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας.

10. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 21320/Δ2/2021 και την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 46312/Δ2/2021.

11. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν επιδέχονται αναβαθμολόγησης ή επανεξέτασης ή άλλης δευτεροβάθμιας κρίσης (ΥΑ 21320/Δ2/2021, άρθ. 3, παρ. 2) 13. Τα γραπτά δοκίμια δεν επιστρέφονται στους μαθητές ή τους γονείς.

12. Οι υποψήφιοι της κατεύθυνσης Χορού προσέρχονται με κατάλληλη αμφίεση.

Κορίτσια: κορμάκι, κολάν μέχρι τον αστράγαλο, καλτσάκια, δεμένα μαλλιά, χωρίς κοσμήματα και αξεσουάρ.

Αγόρια: φανελάκι στενό, κολάν μέχρι τον αστράγαλο και καλτσάκια ή βερμούδα – κολάν και καλτσάκια.

Προτείνεται οι  υποψήφιοι να έχουν μαζί τους ένα προσόψιο για τον ιδρώτα και νερό.

Προσοχή στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων για τις τάξεις Α Λυκείου και Β Λυκείου.

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διαδικασία εξέτασης για τις Λυκειακές Τάξεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α’ Λυκείου

Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου
Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (έως 3 ώρες) σχεδιάζουν / ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.
Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.
Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α: 60, Β:30, Γ:10.
Κατεύθυνση θεάτρου – κινηματογράφου για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου
Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.
Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο εικόνων που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).
Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :40, Β:30, Γ:30.
Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου
Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.
Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).
Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :40, Β:30, Γ:30

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β’ Λυκείου

Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου
Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.
Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.
Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.
Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :60, Β:30, Γ:10.
Κατεύθυνση θεάτρου – κινηματογράφου για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου
Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Α΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου.
Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).
Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.
Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου
Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.
Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που διαλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).
Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Ο Διευθυντής και οι Καθηγητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ΛΤ Αθηνών εύχονται κάθε επιτυχία στα παιδιά σας!

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σχ. έτους 2023-2024

(1) Αίτηση – Δήλωση – Καλλιτεχνικά σχολεία 2023-2024 (αρχείο docx) (αρχείο pdf)

(2)  Εγκύκλιος Εισαγωγικές – Καλλιτεχνικά σχολεία 2023

(3)  Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν.4800/21-5-2021 (Α΄ 81 )

(4)  Χωροταξική κατανομή Αττικής  και  Πίνακας Καλλιτεχνικών Σχολείων – Στοιχεία επικοινωνίας

(5)  Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων” (ΦΕΚ 886/Β/5-3-2021)  και   Διόρθωση σφάλματος_ΦΕΚ

(6) Προκήρυξη Κατακακτηρίων εξετάσεων

Σημείωση: στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην αναρτημένη εγκύκλιο.

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σχ. έτους 2023-2024

Ύλη για τις όλες τις κατευθύνσεις

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός, αλλά μπορείτε να κάνετε trackbacks και pingbacks.