Μάρτιος 2020

Αγαπητοί Γονείς, Όπως προφανώς ακούτε, ξεκινούν οι διαδικασίες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ήδη έχετε ενημερωθεί  για τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τώρα μεταβαίνουμε στο επόμενο στάδιο, που για να […]

Παρακαλώ όπως οι μαθητές της κατεύθυνσης Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών, ανοίξουν τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο, όπου περιέχει εργασία του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης. Θα διαβάσουν προσεκτικά το έγγραφο και […]

Παρά τις συνεχείς παρακλήσεις, κάποιοι γονείς είτε δεν έχουν δώσει στο σχολείο ηλεκτρονική διεύθυνση είτε την έχουν δώσει λανθασμένα. Παρακαλούνται, λοιπόν, σήμερα, όσοι δε λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να στείλουν στην […]