Εισαγωγικές εξετάσεις για την Α Γυμνασίου, σχ. έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023 αποστέλλονται με email στο σχολείο. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν, πριν από τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί μετά τις οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών δέχεται μαθητές σχολείων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, εκτός από το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, δηλαδή από τους Δήμους: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής.

Για τη συμπλήρωση και κατάθεση των αιτήσεων-δηλώσεων πρέπει:

Α. Οι γονείς να έχουν διαβάσει προσεκτικά την προκήρυξη και το ΦΕΚ λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολείων, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Β. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα έως δύο κατευθύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κατατεθούν διαφορετικές αιτήσεις-δηλώσεις.

Γ. Να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, με ευκρίνεια (είτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία που ζητούνται είτε χειρόγραφα).

Δ. Να υπογραφούν και από τους δύο γονείς (εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα ή προσωρινή ή οριστική απόφαση, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη).

Ε. Να επιβεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της δήλωσης και των δύο γονέων από ΚΕΠ ή από δημόσιο φορέα ή μέσω του gov.gr

ΣΤ. Να υποβάλουν συνημμένα με την αίτηση φωτοαντίγραφο ταυτότητας και των δύο γονέων, καθώς και απο-δεικτικό μόνιμης κατοικίας (απόδειξη λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφώνου ή νερού ή αποδεικτικό εφορίας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνομα στο αποδεικτικό πρέπει να συμφωνεί με το όνομα ενός εκ των δύο αιτούντων γονέων.

Ζ. Για τους υποψηφίους της κατεύθυνσης Χορού, οι γονείς πρέπει να υποβάλουν δύο ιατρικές βεβαιώσεις, παθολόγου ή παιδιάτρου και ορθοπεδικού, οι οποίες θα αναφέρουν ότι ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και μπορεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Η. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α εντάσσεται στις περιπτώσεις που μπορεί να εξεταστεί προφορικά (ν. 4823/2021, άρθρα 53 και 54), πρέπει οι γονείς να υποβάλουν την ανάλογη βεβαίωση και να δηλώσουν στην αίτηση ότι επιθυμούν να εξεταστεί ο/η υποψήφιος/α προφορικά (υπάρχει πρόβλεψη επιλογής στην αίτηση).

Θ. Να σαρώσουν την αίτηση-δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτή σε μορφή pdf.

Ι. Να αποστείλουν στη συνέχεια όλα τα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@gym-kall-athin.att.sch.gr από την 3/5/2022 έως την 31/5/2022 και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου ορίου καμία αίτηση-δήλωση δε θα γίνεται δεκτή. Επίσης, καμία αίτηση-δήλωση δε θα γίνεται δεκτή, εάν δεν είναι ορθή και πλήρης.

Μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και μόνο εάν είναι ορθές και πλήρεις, θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία τις αποστείλατε τον αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος είναι απαραίτητο να τον τυπώσετε και να τον φέρετε στις εξετάσεις, για να μπορεί να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές.

Το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι οδηγίες για τις εξετάσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μετά τη λήξη της διαδικασίας των αιτήσεων, οπότε οι γονείς των υποψηφίων θα πρέπει να ενημερωθούν από εκεί.

Ο Διευθυντής και οι Καθηγητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών εύχονται κάθε επιτυχία στα παιδιά σας!

Πατήστε εδώ για  να εκτυπώσετε τις οδηγίες.


ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σχ.έτους 2022-2023
(1) Αίτηση – Δήλωση – Καλλιτεχνικά σχολεία 2022-2023
(2) Εγκύκλιος Εισαγωγικές – Καλλιτεχνικά σχολεία 2022
(3) Χωροταξική κατανομή Αττικής και Πίνακας Καλλιτεχνικών Σχολείων – Στοιχεία επικοινωνίας
(4) Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων” (ΦΕΚ 886/Β/5-3-2021) και  Διόρθωση σφάλματος_ΦΕΚ


 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός, αλλά μπορείτε να κάνετε trackbacks και pingbacks.